fbpx

Нашата визија е обновата!

Програма

• Проект обнова - Се обврзуваме!

 

 

Обнова во економијата:

 

 

Обнова во инфраструктурата:

 

 

Обнова во енергетиката:


Обнова во културата и образованието:

 

 

Обнова во здравството: