Трипуновски: Идејата за слободна и независна Македонија не умира и после многу генерации

Во чест на Мирко Пецев, Ѓорги Јармов, Ѓорги Костуранов, Борис Белев и Стево Топчев, стрелани на 13 август 1951 година во Социјалистичка Република Македонија од страна на комунистичките власти поради политичко неистомисление.

Младите деца на возраст од 20 до 23 години подолго време биле следени од комунистичките власти и УДБА, за на крај да бидат собрани од игранка во Градскиот парк, однесени на Беласица и егзекутирани.

Со по два куршума, еден во глава, друг во гради петте струмички студенти умираат за идејата за слободна и независна Македонија.
Идејата за слободна и независна Макеоднија не умира и после многу генерации!

Да живее ВМРО-ДПМНЕ! Да живее организацијата!

WordPress › Грешка

The site is experiencing technical difficulties.