Како што истакна Лашкоска во судска администрација има луѓе кои што работат по 8, 9, 10 години, а немаат можност да конкурираат за да одат напред во својата кариера односно да станат судии.

Лашкоска истакна дека ВМРО-ДПМНЕ и во иднина ќе се залагаат за решавањето на овој проблем, иако во овој период предлозите на партијата не биле прифатени.

Таа изјави дека ВМРО-ДПМНЕ има став и нема двојни стандарди.