Владо Мисајловски – Потпретседател на ВМРО-ДПМНЕ

Владо Мисајловски е поранешен министер за транспорт и врски на Република Македонија, функцијата ја извршува од 13 мај 2015 година до 1 јуни 2017 година. Мисајловски е долгогодишен член на ВМРО-ДПМНЕ и потпретседател на УМС на ВМРО-ДПМНЕ во период од 2011 до 2013 година. Мисајловски ги извршувал и функциите: Државен секретар во Министерството за надворешни работи, Државен секретар во Министерството за транспорт и врски и директор на ЈП Државни патишта.

 

Најгоре