Слаѓана Митовска е пратеничка во Собранието на РМ од 2014 година. Дипломоран социјален работник, специјалист по социјална работа во здравство, во 2008г вработена во ЦСР Крива Паланка. Во периодот од 2006 – 2009г ја извршува функцијата технички секретар во ОК Крива Паланка. Од 2010 – 2014 е претседател на УЖ ВМРО ДПМНЕ-Крива Паланка. Член на Советот во Општина Крива Паланка од 2013 – 2014година. Член на централна комисија за труд и социјална политика од 2014. Претседател на централна комисија на УЖ на ВМРО-ДПМНЕ 2016 -2017г. Член на ЦК од 2017 година. Во периодот од 2016г до 2018 е потсекретар на УЖ на ВМРО-ДПМНЕ. Член на првиот Совет на ИК на УЖ на ВМРО-ДПМНЕ, а потоа и член на ИК на УЖ на ВМРО-ДПМНЕ. Од 2019 е на функцијата потпретседател на УЖ на ВМРО ДПМНЕ. Потпретседател на ОИШ Крива Паланка.

Најгоре