Силвана Ангелевска е професор на Техничкиот факултет во Битола. Ангелеска е член на ВМРО-ДПМНЕ од 2002 година. Таа ја извршува функцијатаа претседател на Советот на Општина Битола во период од 2012 до 2017 година. Ангелеска е и потпретседател на ОК Битола. Ангелевска одлично зборува англиски и српски јазик.

Најгоре