Пратеничка група на ВМРО-ДПМНЕ

Никола Мицевски
Координатор на пратеничка група
Електронска пошта
Љиљана Затуроска
Заменик координатор на пратеничка група
Електронска пошта
Невенка Стаменковска
Заменик координатор на пратеничка група
Електронска пошта
Драган Данев
Пратеник
Електронска пошта
Горан Манојлоски
Пратеник
Електронска Пошта
Драган Цуклев
Пратеник
Електронска пошта
Ане Лашкоска
Пратеник
електронска пошта
Антонијо Милошески
Пратеник
електронска пошта
Благица Ласовска
Пратеник
електронска пошта
Благоја Деспотоски
Пратеник
електронска пошта
Борис Змејковски
Пратеник
електронска пошта
Ванковер Манчев
Пратеник
електронска пошта
Васил Пишев
Пратеник
Електронска Пошта
Весна Дамчевска-Илиевска
Пратеник
Електронска пошта
Весна Пемова
Пратеник
Електронска пошта
Владимир Ѓорчев
Пратеник
Електронска пошта
Даниела Рангелова
Пратеник
Електронска пошта
Дафина Стојановска
Пратеник
Електронска пошта
Димитар Стевананџија
Пратеник
Елекстронска пошта
Никола Груевски
Пратеник
Електронска пошта
Емил Димитриев
Пратеник
Електронска пошта
Жаклина Пешевска
Пратеник
Електронска пошта
Зоран Ѓорѓиевски
Пратеник
Електронска пошта
Зоран Илиоски
Пратеник
Електронска пошта
Иван Иванов
Пратеник
Електронска пошта
Илија Димовски
Пратеник
Електронска пошта
Крсто Јовановски
Пратеник
Електронска пошта
Јохан Тарчуловски
Пратеник
Електронска пошта
Лилјана Кузмановска
Пратеник
Електронска пошта
Магдалена Манаскова
Пратеник
Електронска пошта
Нада Ципушева
Пратеник
Електронска пошта
Слаѓана Митовска
Пратеник
Електронска пошта
Павлинче Честојнова
Пратеник
Електронска пошта
Никола Попоски
Пратеник
Електронска пошта
Трајко Вељаноски
Пратеник
Електронска пошта
Трајчо Димков
Пратеник
Електронска пошта
Најгоре