Јован Јаулески роден е во Струга, средно образование завршил во родниот  град. Дипломира на Правниот факултет „Јустинијан први” во Скопје на насока правни студии, магистрира на иститот факултет на правни студии отсек финансии и финансово право. Јаулески е избран за член на ИК на УМС на ВМРО-ДПМНЕ во 2013 година и функција на која останува  до 2017 година. Во август 2017 година е избран за потпретседател на УМС  на ВМРО-ДПМНЕ функција која  ја  извршува до  март 2018 година. На Валандовскиот конгрес на ВМРО-ДПМНЕ одржан на 23 и 24 декември е избран од страна на Конгресот за член на Статутарната комисија на ВМРО-ДПМНЕ. Во април 2018 година е избран за генерален секретар на УМС на ВМРО-ДПМНЕ.

Најгоре