Изборни Единици

Градоначалник на Општина Сопиште

Стефче Трпковски

Контакт

ул.2 бр.2, Сопиште 1054, Р. Македонија

Електонска пошта

info@opstinasopiste.gov.mk

(02) 27 85 100
(02) 27 85 109

Градоначалник на Општина Илинден

Жика Стојановски

Контакт

Улица 9 „бб.“ 1041 Илинден

Електонска пошта

ilinden@ilinden.gov.mk

02/2571-703
02/2571-704

Градоначалник на Општина Петровец

Борче Митевски

Контакт

ул.„1 ББ, Петровец 1043, Скопје

Градоначалник на Општина Зрновци

Блаже Станков

Контакт

Зрновци, 2305 Македонија

Електонска пошта

info@zrnovci.gov.mk

++389(0) 33 353 104
++389(0) 33 353 105

Градоначалник на Општина Кавадарци

Митко Јанчев

Контакт

Маршал Тито б.б. 1430 Кавадарци

Електонска пошта

opshtina@kavadarci.gov.mk

389 43 416 130

Најгоре