Димитар Димовски е член на ВМРО-ДПМНЕ од 1991 година. Претседател е на ОК на УМС во Берово од 1991 до 1995 година. ВД претседател на УМС на ВМРО-ДПМНЕ во период од 1995 – 1996 година. Потпретседател на УМС на ВМРО-ДПМНЕ од 1996 – 1997 година. Член на Републичките комисии на ВМРО-ДПМНЕ за односи со НВО и мали и средни претпријатија во период од 2005 – 2007  година. Постекретар за ОК  Гевгелија, Валандово и Демир Капија од 2017 година. Димовски беше координатор за последните 3 изборни циклуси во Гевгелија. Димовски е дипломиран шумарски инжинер, а магистер е по агроекономија.

Најгоре